Facebook Pixel

Abonēšanas, piegādes un anulēšanas noteikumi.

Vispārīgie noteikumi.

1. Rēķinā norādītos preses izdevumus izdod SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”, reģ.nr.40003363975, juridiskā/ faktiskā adrese: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, tālr. (+371) 67842577, e-pasts info@rigasvilni.lv, mājaslapas adrese http://www.rigasvilni.lv.

2. Klientu apkalpošanas nodaļas kontakti: adrese Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, tālr. (+371) 67842571, e-pasts abone@rigasvilni.lv. Saziņa ir iespējama latviešu un krievu valodā. Atbilde tiks sniegta: pa tālruni – nekavējoties (ja nebūs nepieciešama papildu informācija), pa e-pastu – 3 - 5 darba dienu laikā.

3. Jūs varat abonēt preses izdevumu, ja Jums ir vismaz 18 gadi vai ir aizbildņa atļauja.

Preses izdevuma abonementa cena.

4. Preses izdevuma abonementa cena tiek norādīta nepārprotamā formātā – tiek norādīta preses izdevuma galīgā cena, ieskaitot nodevas un nodokļu maksājumus. Ja ir kādas papildu izmaksas, tās tiek attēlotas pirms pasūtījuma noformēšanas un samaksas veikšanas.

5. Samaksa tiek veikta Eiro valūtā (EUR).

6. Samaksa tiek veikta priekšapmaksas veidā par visu pasūtījumu.

7. Rēķinus ir iespējams apmaksāt jebkurā internetbankā, banku filiālēs, Latvijas Pasta nodaļās vai veikalos Maxima, kā arī Izdevniecībā (šajā gadījumā maksājums ir iespējams norēķinoties tikai ar skaidru naudu).

Pasūtījuma noformēšanas kārtība.

8. Abonements tiek noformēts saskaņā ar klienta izteiktajām vēlmēm un spēkā esošajiem aktuālajiem abonēšanas piedāvājumiem – preses izdevuma piegāde noteiktam abonēšanas periodam par noteiktu cenu.

9. Abonementu ir iespējams noformēt, klientam sazinoties ar Izdevniecības Abonēšanas servisu pa tālruni, rakstot uz e-pastu vai klātienē Izdevniecībā.

10. Noformējot abonementu, klientam precīzi jāsniedz nepieciešamā informācija:

10.1. Vārds, uzvārds uz kādu tiek noformēts abonements (juridiskas personas nosaukums un rekvizīti, ja abonements tiek formēts juridiskai personai)

10.2. Preses izdevuma piegādes adrese

10.3. Adrese, uz kādu jānosūta rēķins (ja tā atšķiras no piegādes adreses)

10.4. Kontakttālrunis

10.5. E-pasta adrese (ja tāda ir)

10.6. Izvēlētā preses izdevuma nosaukums

10.7. Pasūtījuma sākuma mēnesis

10.8. Pasūtījuma ilgums (abonēšanas periods)

11. Pēc abonementa noformēšanas, klientam tiek nosūtīt rēķins apmaksai pa pastu vai arī uz klienta norādīto e-pasta adresi.

12. Rēķins ir jāapmaksā uz rēķina norādītajā termiņā.

13. Savlaicīgi nesamaksāts rēķins tiek anulēts un pasūtījums nestājas spēkā.

14. Preses izdevuma abonements stājas spēkā abonēšanas cenas samaksas brīdī un ir spēkā izvēlētajā abonēšanas periodā.

15. Noformējot pasūtījumu, klients ir atbildīgs par norādīto datu pareizību/korektumu, kā arī par piegādes adreses korektumu.

16. Ja tiek norādīta nekorekta adrese, Izdevniecība patur tiesības klientam piestādīt rēķinu saprātīgā apmērā par izmaksām, kas tai ir radušās adreses korekcijas rezultātā.

Preses izdevumu piegāde.

17. Preses piegāde notiek uz klienta norādīto adresi.

18. Preses izdevums tiek piegādāts tikai gadījumā, ja klients ir noformējis pasūtījumu un ir savlaicīgi apmaksājis izvēlēto abonementu.

19. Preses izdevumu piegādi nodrošina Latvijas Pasts, Express Group vai Kurzemes Vārds. Izdevniecība patur tiesības izvēlēties un mainīt piegādes pakalpojuma sniedzēju, iespēju robežās ņemot vērā klienta vēlmes.

20. Izdevniecība nodrošina preses izdevumu bezmaksas piegādi. Klientam nav jāveic papildu maksa par piegādi.

21. Klients saņem tos preses izdevuma numurus, kas tiek izdoti viņa abonētajā un apmaksātajā abonementa periodā, saskaņā ar preses izdevuma izdošanas grafikiem.

22. Preses izdevums tiek piegādāts noteiktā iznākšanas dienā, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā no attiecīgā preses izdevuma iznākšanas dienas, saskaņā ar noteikto preses izdevumu periodiskumu:

22.1. Rīgas Viļņi -1 x nedēļā, ceturtdienās.

Piemērs: Ja abonements sākas ar 01.01.2018., tad klients kā pirmo Rīgas Viļņu numuru saņems attiecīgā perioda pirmajā ceturtdienā (04.01.2018.) iznākošo Rīgas Viļņi numuru.

22.2. Kas Jauns - 1 x nedēļā, otrdienās.

22.3. Otkrito - 1 x nedēļā, ceturtdienās.

22.4. Laimīgā Programma - 1 x nedēļā, trešdienās.

Piemērs: Ja abonements sākas ar 01.01.2018., tad klients kā pirmo Laimīgās Programmas numuru saņems attiecīgā perioda pirmajā trešdienā (03.01.2018.) iznākošo Laimīgās Programmas numuru.

22.5. Kas Jauns Avīze - 1 x nedēļā, ceturtdienās.

22.6. Patiesā Dzīve – 2 x mēnesī, piektdienās.

23. Preses izdevums tiek piegādāts iznākšanas mēnesī, saskaņā ar noteikto preses izdevumu periodiskumu. Preses izdevums tiek piegādāts iznākšanas dienā (kas mēneša ietvaros nav precīzi noteikta), bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā no attiecīgā preses izdevuma iznākšanas dienas:

23.1. OK!, 100 labi padomi, Tautas Veselības Avīze, KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA, O ČOM VRAČI VAM NE GOVORJAT , Likums un Taisnība – 1 x mēnesī.

23.2. 9Vīri – 10x gadā, t.i. 1 x mēnesī (februārī un augustā žurnāls neiznāk).

23.3. Pastaiga, Pastaiga.ru  – 6 x gadā.

24. Preses izdevums tiek piegādāts noteiktas reizes gadā. Preses izdevums tiek piegādāts iznākšanas dienā (kas gada ietvaros nav precīzi noteikta), bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā no attiecīgā preses izdevuma iznākšanas dienas:

24.1. Mīklas, Laimīgās mīklas – 6 x gadā.

24.2. Patiesās Dzīves SPECIĀLIZDEVUMI, 100 Labi padomi Saimniecei, 100 Labi padomi Virtuve, 100 Labi padomi Dārzs, KO ĀRSTI TEV NESTĀSTA SPECIĀLIZDEVUMI – 4 x gadā.

24.3. 100 Labi padomi SPECIĀLIZLAIDUMI – 12 x gadā.

25. Uz preses izdevuma vāka norādītais mēnesis var nesakrist ar iznākšanas/izdošanas mēnesi.

Abonēšanas pārtraukšana.

26. Ja klients izvēlas atteikties no abonementa vai pārtraukt abonementu pirms ir pagājis apmaksātais abonementa periods, tad viņam ir jāsūta pieteikums elektroniskā formā uz e-pastu abone@rigasvilni.lv vai rakstiskā formā uz Izdevniecības adresi.

27. Pieteikumā jānorāda maksātāja vārds, uzvārds/ juridiskas personas nosaukums, banka un konta numurs, uz kuru jāpārskaita naudas atlikums par nepiegādātajiem preses izdevumiem.

28. Klients var atteikties no abonenta, un tas tiek anulēts no tuvākā iespējamā datuma, kurā vēl nav iznācis preses izdevums. Tuvākā iespējamā datuma noteikšanai tiek ņemts vērā preses izdevumu ražošanas un piegādes grafiks. Atteikties no jau piegādātiem preses izdevuma numuriem nav iespējams.

29. Ja prese izdevums jau ir nodots tipogrāfijai drukāšanai un tā atsaukšana nav iespējama, tad anulācija notiek ar nākošo vēl neizdoto žurnāla numuru.

30. Klients tiek informēts par termiņu, ar kādu preses izdevuma abonēšana tiek anulēta un preses izdevuma piegāde tiek pārtraukta, kā arī kāda naudas summa tiek pārskaitīta uz viņa norādīto kontu.

31. Ja kādu iemeslu dēļ preses izdevumu pārtrauc izdot, klientam tiek atgriezta atlikusī naudas summa.

Abonēšanas pagarināšana.

32. Tuvojoties klienta izvēlētam abonēšanas termiņa noslēgumam, Izdevniecībai ir tiesības nosūtīt (pa e-pastu vai uz norādīto kontaktadresi) klientam informāciju par abonēšanas termiņa noslēgumu un iespēju to automātiski pagarināt, apmaksājot informācijai klātpievienoto avansa rēķinu par Izdevniecības jauno abonēšanas piedāvājumu.

33. Izdevniecības jaunais abonēšanas piedāvājums un avansa rēķins tiek sagatavots, ievērojot klienta izvēlēto (esošo) abonementu un tā termiņu.

34. Uz avansa rēķina Izdevniecība skaidri norāda informāciju, ka šis rēķins ir avansa rēķins un tas klientam nav jāapmaksā, ja viņš nevēlas pagarināt abonementu.

35. Tuvojoties klienta izvēlētam abonēšanas termiņa noslēgumam, Izdevniecībai ir tiesības veikt arī saziņu ar klientu pa klienta norādīto kontakttālruni, nododot klientam informāciju par abonēšanas termiņa noslēgumu un iespēju to automātiski pagarināt.

Nekvalitatīva prece, sūdzību izskatīšanas un saziņas kārtība ar klientu apkalpošanas nodaļu.

36. Ja klients nav saņēmis preses izdevumu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu un preses izdevums tiek piegādāts bojātā veidā, lūdzam sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu pa e-pastu abone@rigasvilni.lv vai tālruni (+371) 67842571.

37. Klients sūdzību var iesniegt latviešu vai krievu valodā. Sūdzība tiks izskatīta 3 - 5 darba dienu laikā. Klientu apkalpošanas nodaļa informēs klientu pa tālruni vai uz viņa e-pastu par iespējamiem risinājuma variantiem.

38. Jebkuru neskaidru jautājumu gadījumā lūdzam klientus sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu - e-pasts: abone@rigasvilni.lv vai tālruni (+371) 67842571.

39. Ja klients vēlas veikt adreses maiņu, lūdzam sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu - e-pasts: abone@rigasvilni.lv vai tālruni (+371) 67842571.

40. Klienta tiesības aizsargā Patērētāja tiesību aizsardzības likums, ja abonēšanas pakalpojums neatbilst līguma noteikumiem.

Personas dati.

41. Personas datu apstrādes pārzinis ir Izdevniecība. Kontaktinformāciju lūdzu skatīt 1.punktā.

42. Personas datu apstrādes mērķis: Izdevniecība apstrādā personas datus, lai noslēgtu abonēšanas līgumu un nodrošinātu līgumsaistību izpildi.

43. Izdevniecība apstrādā personas datus saskaņā ar personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Apstrādājot personas datus, Izdevniecība īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.

44. Izdevniecība nenodod personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad personas datu nodošana trešajām personām ir nepieciešama abonēšanas līguma izpildei (piegādei, utt.). Izdevniecība ar šīm trešajām personām vienojas par klientu personas datu aizsardzību un neizpaušanu.

45. Izdevniecība glabā personas datus tik ilgi, cik šādi dati var objektīvi būt nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie sākotnēji tika ievākti. Izdevniecība iznīcina personas datus, kas vairs nav nepieciešami sākotnēji noteikto mērķu sasniegšanai.

46. Klientam ir tiesības jebkurā laikā prasīt piekļuvi saviem datiem, tiesības atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, tiesības uz savu datu atjaunošanu, labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu.. Klientam ir tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības uz informāciju par savu personas datu lietošanu. Personas dati abonēšanas līguma izpildes laikā tiek laboti pēc klienta norādījumiem. Lūdzam klientus par nepieciešamību atsaukt, atjaunot, labot,dzēst, ierobežot personas datu apstrādi, kā arī informācijas pieprasījuma par personas datu lietošanu un pārnesamību gadījumā, sazināties ar klientu apkalpošanas nodaļu - e-pasts: abone@rigasvilni.lv vai tālruni (+371) 67842571.

47. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā klients ir tiesīgs vērsties uzraudzības iestādē. Izdevniecība apņemas personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā bez kavēšanās, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei un klientam.

48. Personas datu apstrāde ir priekšnosacījums tiesisko attiecību nodibināšanai.