Facebook Pixel

Rekvizīte

Nosaukums: SIA "Izdevniecība Rīgas Viļņi"

Reģistrācijas numurs: 40003363975

Adrese: Kaļķu iela 15, Rīga, LV-1050, Latvija

Banka: Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV26HABA0551019858941

Tālrunis: (+371) 67842577

E-pasts: birojs@rigasvilni.lv